Nevis tu dzīvē izmanto savas pārliecības un uzskatus, bet gan pārliecības un uzskati kā atsevišķas struktūras lieto tevi, tavas dzīves laikā.