Dienas doma


Ir tikai viens grēks, nāvīgs grēks. Pats lielākais ļaunuma iemiesojums. Visu bēdu un problēmu sākotnējais cēlonis. Un tas ir sevis nepieņemšana, sevis nemīlēšana. Viss pārējais ir tikai rezultāts.

7 views0 comments

Recent Posts

See All