Dienas doma


Nevis tu dzīvē izmanto savas pārliecības un uzskatus, bet gan pārliecības un uzskati kā atsevišķas struktūras lieto tevi, tavas dzīves laikā.

4 views0 comments

Recent Posts

See All